GEMTE STEDER

Billedkunstner Marianne Schneider

29.april- 29.maj 2023

Fernisering lørdag d. 29. april kl. 14 -17

Galleriejer Otto Arp åbner udstillingen lørdag d. 29.april

Marianne Schneider udstiller en række store lærreder (olie på Lærred).  Både nye og ældre værker er repræsenteret på udstillingen.

Marianne Schneider har kaldt sin udstilling: “GEMTE STEDER”

Steder kan have en tiltrækningskraft på mennesker af mange forskellige årsager.

Steder kan have betydning for menneskers identitet og tilhørsforhold.

En persons følelse af tilhørsforhold til et bestemt sted kan være knyttet til personens opvækst eller kulturelle baggrund.

Steder har ofte en stor betydning for vores opfattelse af verden omkring os, både steder tæt på os og steder langt væk.

Marianne Schneiders ”gemte steder” er de almindelige steder vi alle kender godt, men Marianne Schneider gemmer sine steder på nethinden som billeder. Billederne beskriver det moderne liv i Danmark og det store udland. Billederne af hotelværelser og udsigten derfra vidner derom.  Der er ingen personer på Marianne Schneiders billeder, der i  deres menneske-tomhed kan signalere en menneskelig ensomhedsfølelse. Det er de menneske-frembragte ting, der alene taler til os – ofte i et realistisk formsprog. Marianne Schneider har et stærkt blik for motivernes geometriske former og en stor forståelse og indlevelse i  byernes arkitektur samt motivernes  forskellige lys- og skyggevirkninger.. 

I filosofien og andre discipliner beskrives det ofte, at mennesker har en grundlæggende tilknytning til steder og steders betydning for vores identitet og trivsel. Dette kan spores tilbage til filosoffer som Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty, som begge betragtede mennesker som værende tæt forbundet med deres miljø og steder. Merleau-Ponty skrev f.eks. om, hvordan vores kropslige forhold til verden og steder er en grundlæggende del af vores eksistens.

Derudover har forskning også vist, at mennesker har en tendens til at danne stærke bånd til bestemte steder, og at disse bånd kan have en positiv effekt på vores mentale og fysiske sundhed. For eksempel kan ophold i naturen og ture til bestemte steder have en afslappende og gavnlig effekt på vores mentale tilstand.

Det er som at være et sted, man kender, men alligevel genkender man ikke noget.

De udstillede malerier er eksempler på steder der af den ene eller den anden grund har betydet noget for Marianne Schneider. Det øde landskab ved Solkær Enge, fiskernes hus på Nyord Havn, platantræerne i Villes sut Ouzon, vinduespartiet fra Venedig, baghuset i Friedbergstrasse i Berlin.

Mange kender den berømte amerikanske maler Edward Hopper, hvis billeder beskriver den amerikanske hverdag i store og  ofte mennesketomme billeder af forskellige steder i USA.  Med Marianne Schneiders intense billeder tror jeg, at vi i Danmark har fået vores egen Edward Hopper.

Marianne Schneider er født i 1951. Uddannet på designskolen i Kolding, linien for tegning og grafik 1968 – 1972.

Medlem af BKF, KKS, Kunstnersammenslutningen PABiAK og kunstnersammenslutningen Prokk.

Udvalgte seneste udstillinger

Udstillingsaktuel på Vejle Kunstmuseum i udstillingen ”Home sweet home”.

Læsø Kunsthal 2020

Esbjerg Kunstforening 2022

Se ! Udstillings-og projektrum Aarhus 2022

Galleri Sulegaarden Assens 2022

Jounalisthøjskolen Aarhus med Prokk 2021

Nikolaj Kunst og Design Kolding. Bkf syd 2021.

Læsø Kunsthal 2020

Formand for Assens Kommune Kunstråd

www.marianneschneider.dk  www.instagram.com/mamusch